Logo Verse Pers

Stichting Accept-Tabel

De doelstelling van Accept-Tabel is: Jeugd bewust maken van de kracht en de macht van de media (niet alles geloven wat je ziet).

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

  • directie: I. Weerd;
  • voorzitter: S. Winter;
  • secretaris: O. Dillo;
  • penningmeester: C. Rheenen

RSIN 000000817271727

Meerjaren Stichting Accept-Tabel 2014